022017 7ec4a 

Technik hotelarstwa

Technikum 4 letnie


 Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hotelach oraz ośrodkach turystycznych.

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

  • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
  •  zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
  • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
  • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
  • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
  • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
  • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
  • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
  • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. 

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej.

Technik hotelarstwa może uzyskać dodatkowe kwalifikacje takie jak: pilot wycieczek, informator turystyczny, przewodnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych.

Free Joomla! template by L.THEME