022017 7ec4a 

Technik spedytor

Technikum spedycyjne 4-letnie

 

Kształcenie zawodowe obejmuje m. in.: podstawy spedycji i transportu, środki transportu, prawo transportowe, rachunkowość, ubezpieczenia ładunków, marketing i negocjacje, zarządzanie działalnością spedycyjną, logistyka, techniki biurowe.

Technik spedytor organizuje transport klejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych lub importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe i Internet. Określa i ustala potrzebne ilości taboru do przewozu przesyłek. Opracowuje rozkłady jazdy maszyn transportujących i instrukcje wysyłkowe. Organizuje wyładunek i załadunek towarów na środki transportowe. Sporządza umowy i prowadzi rozliczenia z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Nadzoruje stan techniczny pojazdów oraz udziela pomocy technicznej w przypadku awarii pojazdów. Usuwa wszelkie zakłócenia w przewozie towarów.

Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.

Technik spedytor może podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport.

Nauka kończy się egzaminem zawodowym oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym  kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.

W technikum spedycyjnym nauczysz się:

 • wypełniać i sprawdzać dokumentację stosowaną w transporcie
 • określać zadania transportowo- spedycyjne
 • poznasz techniki prowadzenia negocjacji z klientami
 • korzystać ze sprzętu komputerowego wykorzystywanego w transporcie i spedycji
 • organizować i udzielać porad spedycyjnych z zakresu przepakowywania i magazynowania towarów
 • poznasz metody przechowywania i transportu ładunków

Przedmioty zawodowe:

 • środki transportu
 • podstawy spedycji i transportu
 • prawo transportowe
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia ładunków
 • marketing i negocjacje
 • zarządzanie działalnością spedycyjną
 • logistyka
 • techniki biurowe
 • statystyka
 • język obcy dla spedytorów

Kim jest spedytor: 

Jest to osoba która organizuje transport samochodowy, lotniczy, kolejowy, zajmuje się wypełnianiem dokumentów przewozowych, zleceń i instrukcji przewozowych. Odpowiada za sporządzanie umów z klientami, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu.

Technik spedytor może pracować w przedsiębiorstwach spedycyjnych, kurierskich, transportowych, pocztowych, przedsiębiorstwach transportowych krajowych i zagranicznych, agencjach celnych.

Technik spedytor może podwyższać kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka oraz transport.

 

Free Joomla! template by L.THEME