022017 7ec4a 

Kucharz

Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia

 

Kształcenie zawodowe obejmuje m.in.: podstawy żywienia człowieka, wyposażenie techniczne, technologię gastronomiczną z towaroznawstwem, organizację, bezpieczeństwo i higienę pracy, rachunkowość w małej gastronomii. 3-letni tok nauki kończy się egzaminem dającym kwalifikacje zawodowe.

Miejscami pracy kucharza małej gastronomii mogą być wszelkiego rodzaj podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy. Kucharz małej gastronomii może być zatrudniony również w restauracjach, kawiarniach, w hotelowych zakładach gastronomicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły uczeń może kontynuować kształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych, a wykształcenie ogólne uzupełniać w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

Free Joomla! template by L.THEME