022017 7ec4a 

Mechanik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia

 

Uczeń ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych odbywa zajęcia teoretyczne w szkole i zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych. W ramach zajęć teoretycznych uczy się przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W ramach zajęć praktycznych uczy się prac ślusarskich, obróbki mechanicznej metali, spawania, oraz obsługi, naprawy i diagnostyki poszczególnych układów pojazdów samochodowych. Ponadto uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę w wybranych warsztatach samochodowych.

W trakcie nauki uczniowie realizują program nauki jazdy samochodem

Znajomość teoretyczna i praktyczna budowy i zasady działania pojazdów samochodowych oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, pozwala absolwentowi na uczestniczenie w procesie produkcji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych a w szczególności:.

 • sprawdzanie stanu technicznego zespołów i pojazdów;
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w pojazdach;
 • wykonywanie montażu i demontażu układów i zespołów pojazdów;
 • sprawdzanie stanu technicznego, zespołów i pojazdów;
 • obsługa techniczna i naprawa pojazdów;
 • ocena stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje:

 • w trakcie nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych ośrodku egzaminacyjnym. Nasza szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego więc absolwenci mają komfort zdawania egzaminu w macierzystej placówce.

Absolwenci po zdaniu egzaminów mogą podejmować pracę w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • zakładach produkujących samochody oraz części zamienne do samochodów;
 • placówkach handlu samochodami;
 • prowadzić własny warsztat samochodowy. 


Po ukończeniu szkoły można również podjąć naukę liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od 2 klasy, a wykształcenie zawodowe uzupełniać na kursach kwalifikacyjnych.

 

Free Joomla! template by L.THEME