022017 7ec4a

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem ul. Główna 49 08-400 Garwolin tel 25 682-30-88 email mietne@wp.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących składników mienia ruchomego

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących składników mienia ruchomego: 

  1. Autobus turystyczny SETRA S315 18.0t  wersja GT-HD

nr  rejestracyjny WG 73181, nr VIN WKK 31700001010859, rok produkcji 1997, data pierwszej rejestracji w Polsce – 04.02.2002r, moc silnika 280 kW, autobus turystyczny dwudrzwiowy,  miejsc siedzących - 49, kolor nadwozia - białe, ważne badania techniczne.

Cena wywoławcza netto – 41.000,00 zł

 

  1. Ciągnik rolniczy         Ursus C-360

nr rejestracyjny SEC269C,  moc silnika 38,2kW, rok produkcji 1980

Cena wywoławcza brutto – 8.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 roku o godzinie 10-tej w Zespole Szkół CKP i CKU w Miętnem, ul. Główna 49. Wysokość wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu wynosi 10% ceny wywoławczej, postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium należy wnieść w gotówce do kasy Zespołu Szkół CKP i CKU w Miętnem – najpóźniej w dniu przetargu do godziny 9:00,  lub na konto  PKO BP SA Oddział 1 w Garwolinie 25 1020 4476 0000 8102 0323 4168  najpóźniej do 27 maja 2018 roku, na każdy składnik mienia w licytacji którego planuje się wziąć udział.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.  Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Odstąpienie od zakupu wylicytowanego mienia powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg. Wydanie przedmiotu sprzedaży  następuje niezwłocznie po zapłaceniu  ceny nabycia.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych pojazdów, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne oraz nie ponosi kosztów przybycia oferentów.

Informacji dotyczących sprzedaży mienia wystawionego do przetargu udziela się w siedzibie Zespołu Szkół CKP i CKU w Miętnem ul. Główna 49, pokój administracji szkoły, tel (25) 682 30 87.  Mienie  oglądać można pod w/w adresem w terminie do 24 kwietnia 2018 roku po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu:

  • autobus – tel. 602 642 894,
  • ciągnik – tel. 604 791 114.

Rada Pedagogiczna

Free Joomla! template by L.THEME