Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - NOWA PRACOWNIA OZE – NOWE PROJEKTY – NOWE KOMPETENCJE

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem kształci uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Została oddana do użytku pracownia odnawialnych źródeł energii (OZE). Pracownia została wyposażona  w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz laptopy z centralną stacją ładowania. Na modernizację pracowni pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w kwocie 75 000 zł.

Pracownia jest wielkim wsparciem procesu nauczania dla uczniów naszej szkoły. Zakupione pomoce dydaktyczne młodzież - pod nadzorem nauczycieli - wykorzystuje do przeprowadzenia eksperymentów, potwierdzających możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wykorzystując zakupione laptopy oraz ogólnie dostępne programy komputerowe, młodzież na zajęciach uczy się zasad projektowania instalacji, wykorzystywania rysunku technicznego, obliczania kosztów inwestycji w odnawialne źródła energii oraz efektów ekologicznych i finansowych przedsięwzięcia.

Ponadto, w ramach popularyzacji zagadnień dotyczących ekologii i wykorzystania zielonej energii, w maju zainaugurowano cykl spotkań z młodzieżą w ramach lekcji wychowawczych, propagujących ochronę środowiska i wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Na zajęciach młodzież naszej szkoły ucząca się w różnych zawodach, zapoznaje się ze sposobami produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwościami instalacji takich systemów we własnych gospodarstwach domowych. Prezentujemy dostępne programy wsparcia w inwestycje związane z OZE i wykazujemy korzyści ekologiczne oraz finansowe, wynikające z zastąpienia tradycyjnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Zajęcia te powodują u uczniów wzmocnienie kompetencji, które pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w środowisku, wykształcają poczucie odpowiedzialności i troski o środowisko naturalne, oraz umożliwiają podejmowanie decyzji o angażowaniu się w akcje na rzecz ochrony przyrody.

  Zdobytą wiedzę młodzież przekazuje swoim bliskim i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia akceptacji społecznej dla odnawialnych źródeł energii i popularyzacji ochrony środowiska.

Sławomir Poświata

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.