Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   mietne@wp.pl    BIP  

To już trzeci, jak sama nazwa przedsięwzięcia wskazuje, projekt międzynarodowy, zrealizowany we współpracy z Mpakogianni Private School. W mobilności uczniów “Miętne odkrywa Europę – edycja 3” w Grecji wzięło udział 4 nauczycieli i 20 uczniów o profilach:

  • technik hotelarz,
  • technik żywienia,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

W projekcie uczestniczyli uczniowie ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Udział takich osób był specjalnie premiowany podczas rekrutacji.

Greckich uczestników, którzy towarzyszyli polskim było 12: 10 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Mobilność rozpoczęła się 3 października i trwała kolejne 12 dni, w tym odbyło się 10 dni zajęć merytorycznych, dwa dni zostały poświęcone na poznanie historii, kultury i pięknych zabytków Riwiery Olimpijskiej. Dwa dni zajął transport lądowy uczniów.

Podczas realizacji programu merytorycznego i kulturowego uczniowie zostali podzieleni na mniejsze międzynarodowe grupy, dzięki czemu wypracowali wyższe jakościowo rezultaty materialne oraz zwiększyli kompetencje kluczowe. Tym samym został osiągnięty główny cel projektu. Zajęcia miały charakter praktyczny i zajmowały 6 godzin dzienne. Do każdej grupy był przydzielony mentor/opiekun, który wspierał realizację zadań uczniów. Dzięki ewaluacji i monitoringowi stwierdzono wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, cyfrowym, społecznym, osobistym, przedsiębiorczym i kulturowym. Dzięki realizacji projektu zostały również osiągnięte cele szczegółowe, w tym zwiększenie poziomu nauczania, atrakcyjności programu kształcenia szkół partnerskich, zdolności organizacyjnych oraz kompetencji kadry pedagogicznej, która była zaangażowana w mobilność uczniów.

Uczniowie podczas projektu pracowali nad stworzeniem profesjonalnych broszur informacyjnych w dwóch tematach „Rola turystyki w gospodarce” i „Rola odnawialnych źródeł energii w gospodarce”. Uczniowie przygotowali treści w języku angielskim, polskim oraz greckim oraz materiały wizualne. Korzystali z narzędzia graficznego Canva. Na koniec mobilności każda z grup przedstawiła wypracowane materiały i wzajemnie się oceniając, wybrała najlepszą broszurę pod kątem merytoryki i designu, a następnie wszystkie broszury zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły.

Adres strony projektowej z materiałami: http://mietneodkrywaeurope.pl/

Działania zrealizowane w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://youtu.be/srQeTtbBBng)Miętne odkrywa Europę - prezentacjaGrecja0 kB2023-01-17 20:59
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.