Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Biblioteka

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Biblioteka


biblioteks nowe f0460

Nasza historia

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ CKP i CKU W MIĘTNEM

Biblioteka jest integralną częścią każdej placówki dydaktycznej. Spełnia funkcję edukacyjną, kulturalną i pedagogiczną. Dba o wykształcenie kultury osobistej uczniów, wzbudza ciekawość świata, uczy świadomego i skutecznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Jest miejscem spotkań uczniów z literaturą, filmem, namiastką kultury wysokiej. Jednym słowem — jest w szkole miejscem absolutnie koniecznym.

Biblioteka w dawnym budynku zajmowała jedno małe pomieszczenie, a księgozbiór liczył niecałe 2000 woluminów. W nowym budynku na potrzeby biblioteki zaaranżowano obszerne pomieszczenia o łącznej powierzchni 216 m², w których czytelnia zajmuje 84 m². W każdym roku uzupełniano zbiory i dokupowano książki — zarówno z zakresu przedmiotów zawodowych, lektur szkolnych, jak i literatury pięknej. 

Biblioteka była pierwszą (w ówczesnym województwie siedleckim), w której w 1994r. wprowadzono system elektronicznego wspomagania wypożyczeń MOL. W 1997r. w naszej placówce odbyło się Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, na którym, m.in., zaprezentowano działanie systemu komputerowego MOL. Obecnie biblioteka pracuje na najnowszym programie MOL NET +. System umożliwia rejestrowanie wypożyczeń, a także opracowywanie i katalogowanie zbiorów.

W późniejszym okresie bibliotekę wyposażono w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, stoliki dla czytelników oraz kącik videotelewizyjny.

W latach 2007-2008  bibliotekę  wyremontowano i zmodernizowano tworząc Szkolne Centrum Informacji. Czytelnię powiększono o ponad 20 m², zakupiono nowe meble oraz sprzęt komputerowy. Centrum Informacji Multimedialnej obejmuje 15 stanowisk komputerowych
z podłączeniem do Internetu, drukarki i skanera, z którego mogą korzystać nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły. Dzięki stałemu dostępowi do sprzętu oraz Internetu uczniowie mogą przygotowywać referaty, tworzyć prezentacje multimedialne, sporządzać bibliografie maturalne oraz plany prezentacji.  Nad pracą Centrum czuwają nauczyciele bibliotekarze.

Unowocześniono system elektronicznego rejestrowania wypożyczeń — w celu unikania błędów
i precyzyjnej inwentaryzacji księgozbioru, wszystkie woluminy opatrzono kodami kreskowymi, które znacznie usprawniają wypożyczenia i zapobiegają pomyłkom.

Czytelnia jest wyposażona w 40-calowy telewizor LCD, na którym młodzież ogląda filmy edukacyjne,  ekranizacje lektur oraz materiały o tematyce profilaktyki uzależnień.

Aktualnie biblioteka jest w posiadaniu ponad 35 000 woluminów. W zbiorach znajdują się również kasety VHS, płyty DVD, płyty kompaktowe z muzyką, programy multimedialne oraz płyty CD
i czasopisma. Zbiory są nieustannie powiększane, odnawiane i aktualizowane tematycznie. Czytelnicy mają do dyspozycji bogate zbiory z różnych dziedzin nauki, lektury, poradniki zawodowe  do wszystkich kierunków kształcenia, beletrystykę, poezję oraz prenumerowane czasopisma branżowe.

W bibliotece pracuje trzy osoby, a średnia wypożyczeń przekracza 100 woluminów dziennie. Każdego dnia miejsce odwiedza około 200 osób. Nauczyciele bibliotekarze pełnią opiekę nad uczniami podczas nieobecności innych nauczycieli. W tym czasie czytelnia pełni funkcję świetlicy.

Pomieszczenia są jasne, przestronne, ukwiecone, ozdobione obrazami olejnymi, które powstały podczas pleneru artystów plastyków w Miętnem w 1975r.  W bibliotece znajdują się gazetki informacyjne lub okolicznościowe oraz wystawka z nowościami wydawniczymi, albumami, kronikami. Nauczyciele bibliotekarze starają się, by kompetencją obsługi i uprzejmością przyczyniać się do tworzenia komfortu pracy oraz atmosfery przyjaznej czytelnikowi.

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej


 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją bieżącego roku szkolnego. 
 4. W bibliotece obowiązuje umiarkowana cisza oraz kulturalne zachowanie.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 
 6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki. Termin zwrotu każdej książki upływa po miesiącu od daty wypożyczenia.
 7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek (wraz z podaniem terminu ich zwrotu).
 8. Czytelnik może prosić o przedłużenie terminu zwrotu książki. 
 9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 
 10. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń (aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji). 
 11. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 12. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik powinien odkupić taką sama pozycję lub (wobec braku takiej możliwości) oddać w zamian inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 13. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone w podanym terminie przed końcem roku szkolnego.
 14. W ostatnim tygodniu roku szkolnego czytelnicy mają możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji.
 15. Czytelnicy, którzy opuszczają szkołę (pracownicy, uczniowie lub ich rodzice) są zobowiązani  do podpisania karty obiegowej, potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.