Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry Zespołu Szkół w Miętnem

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

161 80e8a

Projekt o numerze 2022-2-PL01-KA122-SCH-000101633, zatytułowany "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i kadry dzięki międzynarodowej mobilności", otwiera przed uczniami Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem drzwi do niezapomnianej edukacyjnej przygody w Grecji!

Zaplanowana na okres od 6.05 do 17.05.2024 (+ 2 dni na podróż) zagraniczna mobilność da szansę 28 uczestnikom z naszej szkoły na wszechstronny rozwój kluczowych umiejętności oraz na zdobycie cennych kompetencji językowych i kulturowych.

                                   

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.02.2024

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu  „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

Dzięki finansowaniu zewnętrznemu udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny! 

Dofinansowanie z projektu UE: 216 127,75 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych u uczniów/uczennic w tym m.in.:

w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, w zakresie kompetencji cyfrowych, osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

Głównym działaniem w projekcie jest wyjazd edukacyjny grupy naszych uczniów do Grecji.

W trakcie 10-dniowego pobytu w Grecji, uczniowie wezmą udział w różnorakich formach edukacyjnych, takich jak lekcje stacjonarne, warsztaty, spotkania oraz zajęcia terenowe, prowadzone w szkole partnerskiej razem z greckimi rówieśnikami, wszystko w języku angielskim. Oprócz zasadniczego programu edukacyjnego, dwa dni mobilności oraz czas wolny po zajęciach zostaną wykorzystane na aktywności kulturowe, integracyjne i relaks, co umożliwi uczestnikom głębsze zrozumienie greckiej kultury i tradycji.

Tematyka i program projektu zostały przygotowana w taki sposób, aby zrealizować cele projektu. Spodziewanymi rezultatami będzie nabycie lub wzmocnione kompetencji kluczowych uczestników:

- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

- w zakresie wielojęzyczności;

-  matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

- cyfrowe;

- osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;

- obywatelskie;

- w zakresie przedsiębiorczości;

- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Spodziewamy się, że projekt przyniesie uczniom nie tylko nowe umiejętności, ale także rozszerzy ich horyzonty kulturowe i językowe.

Szczegóły rekrutacji:

Zachęcamy do udziału w projekcie uczniów i uczennice kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa, Technik Urządzeń i Energetyki Odnawialnej, Technik Spedytor klas III-IV, którzy będą mogli zgłosić się do rekrutacji. W ramach tego procesu, zostanie wybranych 28 uczestników.

Formularze aplikacyjne będą dostępne w sekretariacie naszej szkoły oraz na naszej oficjalnej stronie internetowej. Wybór kandydatów odbędzie się zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie rekrutacji.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy potrzebujecie dodatkowych informacji, serdecznie zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektu, panią [wstaw nazwisko].

Harmonogram procesu rekrutacji: 

28.02.2023, godz.10:00: Rozpoczęcie rekrutacji 

06.03.2023, godz.12.00: Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

07.03.2023, godz.12.00: Publikacja listy wstępnej 

08.03.2023, godz.10.00: Możliwość złożenia odwołań 

11.03.2023, godz. 15:00: Ogłoszenie finalnej listy uczestników 

Załączniki:

Regulaminu Rekrutacji

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy - Uczeń

Zał. 2 Wzór umowy z uczestnikiem wraz z załącznikami

Zał. 3 Klauzule informacyjne

Zał. 4 Zakres danych

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (regulamin rekrutacji_2024.docx)regulamin rekrutacji_2024.docx 86 kB2024-02-28 07:48
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.docx)formularz zgłoszeniowy.docx 20 kB2024-02-28 07:48
Pobierz plik (oświadczenie kandydata projektu.docx)oświadczenie kandydata projektu.docx 176 kB2024-02-28 07:48
Pobierz plik (zalacznik1.7.docx)zalacznik1.7.docx 179 kB2024-02-28 07:47
Pobierz plik (zalacznik1.8.docx)zalacznik1.8.docx 118 kB2024-02-28 07:46
Pobierz plik (zalacznik1.9.pdf)zalacznik1.9.pdf 153 kB2024-02-28 07:46
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.