Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   mietne@wp.pl    BIP  

HISTORIA SZKOŁY

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

 

 • Szkoła w Miętnem jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Otwarcia Publicznej Szkoły Przysposobienia Rolniczego im. Stanisława Staszica 4 maja 1924r. dokonał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski.
 • Szkoła podlegała Sejmikowi Powiatowemu i przeznaczona była wyłącznie dla chłopców. Dla jej potrzeb przekazano dworek wraz z oficynamii budynkami gospodarczymi oraz 52 ha gruntów rolnych po rozparcelowanym majątku Miętne.
 • Zorganizowanie i uruchomienie placówki powierzono pierwszemu dyrektorowi inż. Stanisławowi Kowalskiemu.
 • Szkoła zapewniała absolwentom pełne przygotowanie do prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Wdrażała i upowszechniała nowoczesne metody w uprawie i hodowli. Wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne spełniało ważną rolę w rozwoju zacofanego rolnictwa w powiecie garwolińskim. Rolnicy nabywali w Miętnem m.in.: kwalifikowany materiał siewny, rozsady, drzewka i cielęta.
 • Podczas okupacji w latach 1939-44 szkoła nie przerwała działalności. Hitlerowski okupant zezwolił na nauczanie wyłącznie przedmiotów zawodowych, dlatego przedmiotów ogólnokształcących uczono potajemnie. W dworku zorganizowano konferencje Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury.
 • Po wojnie władza ludowa nie była pozytywnie nastawiona do rolnictwa, co powodowało ciągłe zmiany w funkcjonowaniu szkoły: najpierw powołano Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (1946r.), następnie Państwową Średnią Szkołę Rolniczą (1948r) i Państwową Szkołę Praktyczną Specjalistów Obrotu Ziemiopłodami (1950r.), by w 1952r. placówkę zlikwidować, a majątek przekazać warszawskim Zakładom Radiowym im. Kasprzaka.
  Po pięciu latach szkoła została reaktywowana: najpierw jako rolnicza,  później wodno-melioracyjna, a następnie drobiarska.
 • Na początku dekady lat 70. przyszłość szkoły ponownie stanęła pod znakiem zapytania. W ramach przeprowadzanej reformy oświaty, likwidowano małe placówki oświatowe. Tylko dzięki operatywności dyrektor pani inż. Bogumile Szeląg oraz zaangażowaniu nauczycieli i pracowników udało się odwrócić niekorzystne decyzje.
  Życzliwe wsparcie oraz zainteresowanie premiera Piotra Jaroszewicza skłoniło władze do zlokalizowania w Miętnem regionalnego centrum oświaty rolniczej. W tym celu zaprojektowano wzorcowy kompleks dla szkolenia praktycznego oraz dla dydaktyki i rekreacji.
  Pierwsze obiekty oddano do użytku we wrześniu 1977r.
 • Szkoła pod dyrekcją inż. Ryszarda Domańskiego miała pełnić rolę nowoczesnego ośrodka przygotowującego kadry rolnicze różnych specjalności. Największą popularnością cieszyło się ogrodnictwo. Do Miętnego przybywały liczne delegacje z kraju i zagranicy. Władze partyjne i administracyjne chciały widzieć w szkole wizytówkę.
 • W 1983r. ponownie patronem szkoły został Stanisław Staszic.
 • W stanie wojennym Miętne stało się znane nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Uczniowie stanęli w obronie krzyży usuwanych z sal lekcyjnych. Długotrwałe protesty, a wreszcie strajk okupacyjny, zawieszenie pracy szkoły i powrót krzyża do szkoły – to chlubne karty w dziejach walki o godność człowieka.
 • Od połowy lat 80. szkoła dynamicznie się rozwija. Pod dyrekcją mgr Andrzeja Piesiewicza, a od 1992r. mgr inż. Stanisława Szostakiewicza obiekty szkolne zostały rozbudowane i zmodernizowane. Liczba uczniów i kierunków kształcenia podwoiła się. Szkoła zmieniła charakter, stając się centrum kształcenia praktycznego. Z  wyprzedzeniem reaguje na zachodzące w kraju zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze. W miejsce kierunków typowo produkcyjnych rozwija profile usługowe (agrobiznesu, mechanizacji, ekonomiczno-administracyjne, kształtowania środowiska, żywienia człowieka).
 • W 1999r. powstało Liceum Ogólnokształcące.
 • W 2001 roku uchwałą Rady Powiatu powołano Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji, z rozbudowaną bazą sportową oraz infrastrukturą hotelową i gastronomiczną.
 • Od 2007 roku Dyrektor mgr Andrzej Kujda kontynuuje rozbudowę nowoczesnego i wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego oraz nowoczesną bazę kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Na  potrzeby kształcenia zawodowego w 2007 roku oddano do użytku Szkolne Warsztaty Naprawcze Pracownie specjalistyczne do diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych, naprawy ogumienia, obróbki ręcznej, mechanicznej i cieplnej metali, spawania stanowią również nowoczesną bazę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • 7 czerwca 2008 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych obiektów sportowych z oświetlonymi boiskami piłkarskimi ze sztuczną i naturalną nawierzchnią oraz kortami tenisowymi o nawierzchni naturalnej i syntetycznej.
 • 27 września 2008 roku społeczność szkolna i lokalna obchodziła jubileusz 30lecia Sportu w Miętnem.
 • Od 2008 roku uczniowie mają zagwarantowany stały dostęp do Internetu w Centrum Informacji Multimedialnej oraz możliwość korzystania z bogatego księgozbioru w nowoczesnej bibliotece szkolnej.
 • 25 kwietnia 2009 roku zapisał się w dziejach szkoły uroczystymi obchodami rocznic 85-lecia założenia Szkoły i 25-lecia Obrony Krzyża w Miętnem.

Podczas jubileuszowego spotkania Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski poświęcił tablicę upamiętniającą wydarzenia z kwietnia 1984 roku
 – Pamięci walki o obecność Krzyża Chrystusowego i wartości, które on symbolizuje, podjętej przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, popierających ich nauczycieli, rodziców.

Wielopokoleniowa społeczność szkolna spotkała się na Balu Absolwenta.

  • Historycznym wydarzeniem szkoły była wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jak przystało na Szkołę Rolniczą, czerpiącą z tradycji wsi polskiej, dnia 28 maja 2009 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został przywitany w tradycyjny ludowy sposób – chlebem i solą. Najważniejszym punktem wizyty głowy państwa w Miętnem, było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Krzyża w 25 rocznicę jego obrony.
   Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z absolwentami – tymi, którzy w 1984 roku bronili obecności krzyża w salach lekcyjnych, z młodzieżą obecnie uczęszczającą do szkoły oraz z wszystkimi, którzy przybyli  do Miętnego. Mówił on o wartościach, których z taką determinacją broniła młodzież naszej szkoły i o roli jaką te wartości pełnią w życiu każdego człowieka. Podczas tego spotkania Lech Kaczyński odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski panią Bogumiłę Szeląg – w uznaniu za jej zasługi dla oświaty i lokalnego środowiska. Pan prezydent złożył także podpisy w księdze  pamiątkowej szkoły oraz w księdze upamiętniającej wydarzenia Obrony Krzyża w latach 1983 – 1984.
  • 1 czerwca 2009 roku podczas XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce dokonano uroczystego otwarcia w pomieszczeniach parteru hotelu przy Internacie Muzeum Ziemi Garwolińskiej. W izbie regionalnej znajdują się zbiory szkolne, gromadzone przez uczniów i nauczycieli historii, zbiory wielkiego pasjonata Ludwika Goździa związane z kulturą materialną wsi oraz pomieszczenia dla organizowanych okolicznościowych wystaw i wykładów.
  • 15-16 kwietnia 2011r w szkole odbywały się okręgowe eliminacje XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których udział wzięło 20773 uczniów z województwa mazowieckiego, podlaskiego
  • Szkoła obecnie współpracuje z instytucjami o charakterze edukacyjnym i społecznym min. Centralną Komisją Egzaminacyjna, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Ogólnopolskim Towarzystwem Szkół Staszicowskich, Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
  • Szkoła w Miętnem jest ważnym ośrodkiem kształcenia wielu pokoleń, ośrodkiem prężnym i znanym w całej Polsce.

Jesteśmy dumni z naszej historii, z osiągnięć i bogatej tradycji. Każdy rocznik, każdy uczeń, pracownik i nauczyciel ma w tym swój znaczący udział.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.