Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Historia Szkoły

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

HISTORIA SZKOŁY

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

 

 • Szkoła w Miętnem jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. Otwarcia Publicznej Szkoły Przysposobienia Rolniczego im. Stanisława Staszica 4 maja 1924r. dokonał Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski.
 • Szkoła podlegała Sejmikowi Powiatowemu i przeznaczona była wyłącznie dla chłopców. Dla jej potrzeb przekazano dworek wraz z oficynamii budynkami gospodarczymi oraz 52 ha gruntów rolnych po rozparcelowanym majątku Miętne.
 • Zorganizowanie i uruchomienie placówki powierzono pierwszemu dyrektorowi inż. Stanisławowi Kowalskiemu.
 • Szkoła zapewniała absolwentom pełne przygotowanie do prowadzenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Wdrażała i upowszechniała nowoczesne metody w uprawie i hodowli. Wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne spełniało ważną rolę w rozwoju zacofanego rolnictwa w powiecie garwolińskim. Rolnicy nabywali w Miętnem m.in.: kwalifikowany materiał siewny, rozsady, drzewka i cielęta.
 • Podczas okupacji w latach 1939-44 szkoła nie przerwała działalności. Hitlerowski okupant zezwolił na nauczanie wyłącznie przedmiotów zawodowych, dlatego przedmiotów ogólnokształcących uczono potajemnie. W dworku zorganizowano konferencje Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury.
 • Po wojnie władza ludowa nie była pozytywnie nastawiona do rolnictwa, co powodowało ciągłe zmiany w funkcjonowaniu szkoły: najpierw powołano Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (1946r.), następnie Państwową Średnią Szkołę Rolniczą (1948r) i Państwową Szkołę Praktyczną Specjalistów Obrotu Ziemiopłodami (1950r.), by w 1952r. placówkę zlikwidować, a majątek przekazać warszawskim Zakładom Radiowym im. Kasprzaka.
  Po pięciu latach szkoła została reaktywowana: najpierw jako rolnicza,  później wodno-melioracyjna, a następnie drobiarska.
 • Na początku dekady lat 70. przyszłość szkoły ponownie stanęła pod znakiem zapytania. W ramach przeprowadzanej reformy oświaty, likwidowano małe placówki oświatowe. Tylko dzięki operatywności dyrektor pani inż. Bogumile Szeląg oraz zaangażowaniu nauczycieli i pracowników udało się odwrócić niekorzystne decyzje.
  Życzliwe wsparcie oraz zainteresowanie premiera Piotra Jaroszewicza skłoniło władze do zlokalizowania w Miętnem regionalnego centrum oświaty rolniczej. W tym celu zaprojektowano wzorcowy kompleks dla szkolenia praktycznego oraz dla dydaktyki i rekreacji.
  Pierwsze obiekty oddano do użytku we wrześniu 1977r.
 • Szkoła pod dyrekcją inż. Ryszarda Domańskiego miała pełnić rolę nowoczesnego ośrodka przygotowującego kadry rolnicze różnych specjalności. Największą popularnością cieszyło się ogrodnictwo. Do Miętnego przybywały liczne delegacje z kraju i zagranicy. Władze partyjne i administracyjne chciały widzieć w szkole wizytówkę.
 • W 1983r. ponownie patronem szkoły został Stanisław Staszic.
 • W stanie wojennym Miętne stało się znane nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Uczniowie stanęli w obronie krzyży usuwanych z sal lekcyjnych. Długotrwałe protesty, a wreszcie strajk okupacyjny, zawieszenie pracy szkoły i powrót krzyża do szkoły – to chlubne karty w dziejach walki o godność człowieka.
 • Od połowy lat 80. szkoła dynamicznie się rozwija. Pod dyrekcją mgr Andrzeja Piesiewicza, a od 1992r. mgr inż. Stanisława Szostakiewicza obiekty szkolne zostały rozbudowane i zmodernizowane. Liczba uczniów i kierunków kształcenia podwoiła się. Szkoła zmieniła charakter, stając się centrum kształcenia praktycznego. Z  wyprzedzeniem reaguje na zachodzące w kraju zmiany społeczno-polityczne i gospodarcze. W miejsce kierunków typowo produkcyjnych rozwija profile usługowe (agrobiznesu, mechanizacji, ekonomiczno-administracyjne, kształtowania środowiska, żywienia człowieka).
 • W 1999r. powstało Liceum Ogólnokształcące.
 • W 2001 roku uchwałą Rady Powiatu powołano Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji, z rozbudowaną bazą sportową oraz infrastrukturą hotelową i gastronomiczną.
 • Od 2007 roku Dyrektor mgr Andrzej Kujda kontynuuje rozbudowę nowoczesnego i wielofunkcyjnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego oraz nowoczesną bazę kształcenia ogólnego i zawodowego.
 • Na  potrzeby kształcenia zawodowego w 2007 roku oddano do użytku Szkolne Warsztaty Naprawcze Pracownie specjalistyczne do diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, obsługi i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych, naprawy ogumienia, obróbki ręcznej, mechanicznej i cieplnej metali, spawania stanowią również nowoczesną bazę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
 • 7 czerwca 2008 odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych obiektów sportowych z oświetlonymi boiskami piłkarskimi ze sztuczną i naturalną nawierzchnią oraz kortami tenisowymi o nawierzchni naturalnej i syntetycznej.
 • 27 września 2008 roku społeczność szkolna i lokalna obchodziła jubileusz 30lecia Sportu w Miętnem.
 • Od 2008 roku uczniowie mają zagwarantowany stały dostęp do Internetu w Centrum Informacji Multimedialnej oraz możliwość korzystania z bogatego księgozbioru w nowoczesnej bibliotece szkolnej.
 • 25 kwietnia 2009 roku zapisał się w dziejach szkoły uroczystymi obchodami rocznic 85-lecia założenia Szkoły i 25-lecia Obrony Krzyża w Miętnem.

Podczas jubileuszowego spotkania Jego Ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski poświęcił tablicę upamiętniającą wydarzenia z kwietnia 1984 roku
 – Pamięci walki o obecność Krzyża Chrystusowego i wartości, które on symbolizuje, podjętej przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, popierających ich nauczycieli, rodziców.

Wielopokoleniowa społeczność szkolna spotkała się na Balu Absolwenta.

  • Historycznym wydarzeniem szkoły była wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jak przystało na Szkołę Rolniczą, czerpiącą z tradycji wsi polskiej, dnia 28 maja 2009 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej został przywitany w tradycyjny ludowy sposób – chlebem i solą. Najważniejszym punktem wizyty głowy państwa w Miętnem, było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Krzyża w 25 rocznicę jego obrony.
   Prezydent Lech Kaczyński spotkał się z absolwentami – tymi, którzy w 1984 roku bronili obecności krzyża w salach lekcyjnych, z młodzieżą obecnie uczęszczającą do szkoły oraz z wszystkimi, którzy przybyli  do Miętnego. Mówił on o wartościach, których z taką determinacją broniła młodzież naszej szkoły i o roli jaką te wartości pełnią w życiu każdego człowieka. Podczas tego spotkania Lech Kaczyński odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski panią Bogumiłę Szeląg – w uznaniu za jej zasługi dla oświaty i lokalnego środowiska. Pan prezydent złożył także podpisy w księdze  pamiątkowej szkoły oraz w księdze upamiętniającej wydarzenia Obrony Krzyża w latach 1983 – 1984.
  • 1 czerwca 2009 roku podczas XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce dokonano uroczystego otwarcia w pomieszczeniach parteru hotelu przy Internacie Muzeum Ziemi Garwolińskiej. W izbie regionalnej znajdują się zbiory szkolne, gromadzone przez uczniów i nauczycieli historii, zbiory wielkiego pasjonata Ludwika Goździa związane z kulturą materialną wsi oraz pomieszczenia dla organizowanych okolicznościowych wystaw i wykładów.
  • 15-16 kwietnia 2011r w szkole odbywały się okręgowe eliminacje XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których udział wzięło 20773 uczniów z województwa mazowieckiego, podlaskiego
  • Szkoła obecnie współpracuje z instytucjami o charakterze edukacyjnym i społecznym min. Centralną Komisją Egzaminacyjna, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, Ogólnopolskim Towarzystwem Szkół Staszicowskich, Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.
  • Szkoła w Miętnem jest ważnym ośrodkiem kształcenia wielu pokoleń, ośrodkiem prężnym i znanym w całej Polsce.

1 września 2012 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem objął Pan Zdzisław Majewski.

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole rozpoczęto kształcenie na Kwalifikacyjnych  Kursach Zawodowych, które są bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

1 grudnia  2013 r. w Miętnem odbyła się uroczystość zakończenia termomodernizacji obiektów szkolnych i sportowych. Tym samym sfinalizowała się jedna z największych inwestycji modernizacyjnych, warta ponad 5 mln zł, którą w Miętnem stopniowo realizował powiat garwoliński od 2004 roku przez trzy kadencje.

14 kwietnia 2013 r. uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w VI Katyńskim Marszu Cieni w Warszawie.

W roku  2014 w  Zespole Szkół Rolniczych im. Stanisława Staszica w Miętnem  miały miejsce dwie doniosłe uroczystości 90 – lecie powstania szkoły i 30. rocznica wydarzeń związanych z Obroną Krzyża.

W związku  z dynamicznymi zmianami w kierunkach kształcenia i zapotrzebowaniem na rynku pracy, szkoła zmieniła nazwę. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16.02.2015 r. pełna nazwa brzmi:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Miętnem.

2 czerwca 2016 r. Miętne odwiedził Premier Mateusz Morawiecki. Spotkał się z przedstawicielami OPZZ. Tematem spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica były założenia i realizacja „planu Morawieckiego”.

1 września 2017 dyrektorem Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Miętnem została Lilla Nawrocka.

14 listopada 2017 r. zmarła Alina Janowska - aktorka filmowa, teatralna, estradowa i telewizyjna. Piosenkarka, mistrzyni monologu, parodystka. Łączniczka w Powstaniu Warszawskim, gwiazda warszawskich teatrów, przyjaciółka ludzi mądrych i niebanalnych. Związana z Garwolinem, a przede wszystkim z naszą szkołą w Miętnem. Ojciec aktorki Stanisław Janowski, w latach 1933 -1937 był nauczycielem i dyrektorem Szkoły Rolniczej w Miętnem. W wywiadach zawsze miło wspominała lata dzieciństwa spędzone w miętnieńskim dworku. Goszcząc w murach naszej szkoły, przy okazji Jubileuszy i rocznic Obrony Krzyża, zawsze chętnie dzieliła się wspomnieniami z czasów dzieciństwa. Przy okazji wizyt chętnie prezentowała swój aktorski talent.

1 września 2018 r.  zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem na Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.

W 2018 r. uczniowie naszej szkoły odbyli trzymiesięczne praktyki zagraniczne w Dolnej Saksonii w Niemczech, zorganizowane przez Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Praktyki odbywały się w niemieckich gospodarstwach rolnych specjalizujących się w produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

W 2018 roku szkoła aktywnie  wpisała się w obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Dyrekcja Szkoły zaplanowała z tej okazji dzień bez zajęć dydaktycznych, podczas którego każdy uczeń szkoły brał udział w różnych działaniach oferowanych przez nauczycieli (kino, konkursy, warsztaty). Największym przedsięwzięciem była organizacja gry terenowej, która przybliżyła młodemu pokoleniu historię ostatnich stu lat od odzyskania niepodległości w 1918 r.  W grze uczestniczyli uczniowie z każdej klasy.

Na zakończenie dnia cała społeczność szkolna wzięła udział w podsumowaniu dnia przy ognisku, podczas którego wręczane były nagrody, śpiewane patriotyczne piosenki, pieczone kiełbaski.

9 listopada 2018 roku o godzinie 11.11 zgromadzeni przed Pomnikiem Krzyża, odśpiewaliśmy wyjątkowo uroczyście Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób włączyliśmy się w ogólnopolską akcję bicia rekordu we wspólnym śpiewaniu hymnu, zainicjowaną przez Radę Dzieci i Młodzieży działającą przy MEN. W akcji uczestniczyło w szkołach około 5 mln. młodych Polaków.

Na zakończenie uroczystości został posadzony Dąb Stulecia, a razem z nim zakopana kapsuła czasu. W kapsule znalazła się lista aktualnych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz przesłanie do tych, którzy za sto lat otworzą kapsułę.

W roku 2018 szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego. Planowany okres realizacji projektu to lata 2018-2023. Podczas realizacji tego projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne, kursy, staże, innowacje pedagogiczne, zakupiony został także sprzęt do pracowni zawodowych.

5 października 2019 roku w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica odbyły się uroczystości jubileuszowe: 95-lecie powstania szkoły i 35-lecie Obrony Krzyży.

Podczas obchodów została wmurowana tablica upamiętniająca Panią Bogumiłę Szeląg dyrektorkę szkoły w Miętnem „w uznaniu za zasługi dla oświaty rolniczej oraz lokalnego środowiska”.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w praktykach zagranicznych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 642 819, 65 PLN. Na staże wyjechało pięć grup uczniów z różnych specjalności, m.in. technik żywienia, technik hotelarstwa czy technik pojazdów samochodowych. Podczas odbywania staży, uczestnicy  mieli możliwość poznania nowych technologii i rozwiązań w zakresie danego kierunku, nawiązania nowych kontaktów oraz poznania zwyczajów kulturowych odwiedzanego kraju.

6 marca 2019 r. odwiedził mury naszej szkoły  Minister Ochrony Środowiska Pan Henryk Kowalczyk. Przyjechał z lekcją ekologii. Spotkanie przebiegało pod hasłem ochrony powietrza oraz czystości i zasobów wód w naszym kraju.

W związku z epidemią wirusa COVID-19 Rząd RP zawiesił od 11 marca 2020 r. działalność placówek oświatowych. 25 marca 2020 r. rozpoczęła się w polskich szkołach nauka zdalna.

Czas nauki zdalnej i nieobecność uczniów w szkole wykorzystany był na remont szkolnych korytarzy. Wymienione zostały podłogi  na korytarzach i odnowione ściany. Zakupiono nowe krzesła na korytarze i szafki dla uczniów.

W październiku 2020 r. zostały oddane  nowe boiska: wielofunkcyjne oraz boisko do piłki plażowej.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem w dniu 11 marca 2021 r. podpisała umowę  na realizację   projektu pt. „Zawodowcy na start – bis” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie Zawodowe,  Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Wartość projektu to 2 391 833,25 zł, w tym dofinansowanie  z funduszy europejskich: 2 017 943,17 zł.  Ponad 900 000 zł przeznaczone zostało na wyposażenie pracowni zawodowych w każdym zawodzie, w którym szkoła kształci. Pozostałe fundusze przeznaczone będą na organizację szkoleń dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów, realizację płatnych staży uczniów u pracodawców oraz doskonalenie nauczycieli.

Od 07.05.2021r do 20.05.2022r. realizowaliśmy kolejny projekt: „Miętne odkrywa Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ponadnarodowa mobilność uczniów. Wartość projektu 246 576, 00 zł. W ramach projektu grupa 30 uczniów wraz z opiekunami wyjechała do Grecji, gdzie uczniowie podnosili kompetencje kluczowe.

Kolejne 2 grupy uczniów  w terminach 08.05 - 21.05.2022r. oraz 17.09.2023 – 1.10.2022 realizowało staże zawodowe we Włoszech. Wartość projektu 58 059 EUR.

W październiku  24 uczniów wyjechało do Grecji w ramach projektu„ Miętne  odkrywa Europę 2022r. – edycja 3. Wartość projektu 169 530,00 PLN.

1 września 2022 r. na kolejną kadencję dyrektora szkoły została wybrana Pani Lilla Nawrocka.

14 kwietnia 2023 r. dyrektor szkoły Lilla Nawrocka podpisała umowę na realizację kolejnego projektu „Dobry zawód – dobra przyszłość”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego projektu Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020r. Doskonalenie zawodowe uczniów. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele  skorzystają z kursów zawodowych, uczniowie odbędą staże zawodowe, a szkoła otrzyma środki na doposażenie pracowni zawodowych. Wartość projektu 811 240,00 PLN.

Jesteśmy dumni z naszej historii, z osiągnięć i bogatej tradycji. Każdy rocznik, każdy uczeń, pracownik i nauczyciel ma w tym swój znaczący udział.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.