Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Basen

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Basen

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2022 z dnia 28.10.2022r.

Cennik

Obowiązuje od 28.10.2022r.

Basen

Normalny

Ulgowy*

Bilet/ 1 godzina

pn. – pt. 15.00 – 21.00

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

14 zł

0,25 zł

11 zł

0,20zł

Bilet/ 1 godzina

sb. – ndz. i święta 12.00 – 20.00

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

16 zł

0,25 zł

13 zł

0,20 zł

Bilet/ 1 godzina

pn. – pt. 6.00 – 9.00

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

10 zł

0,20 zł

8 zł

0,15 zł

Basen + sauna

Bilet/ 1 godzina

pn. – pt. 17.00 – 21.00

sb. – ndz. i święta 16.00 – 20.00

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

 

20 zł

 

 

0,30 zł

 

Sauna

Bilet

pn. – pt. 17.00 – 21.00

sb. – ndz. i święta 16.00 – 20.00

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

 

18 zł

 

 

0,30 zł

 

Dzieci do lat 5 korzystają z pływalni bezpłatnie, wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
*Bilet ulgowy, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się do 15 roku życia.

 

Karnet abonamentowy**

(bezzwrotna, jednorazowa opłata za karnet – 10 zł)

Cena karnetu

56 zł

84 zł

168 zł

252 zł

Kwota do wykorzystania

70

112

210

322

Karnet ważny

30 dni

60 dni

90 dni

90 dni

 

 

Cena

Kwota
do wykorzystania

Karnet ważny

Karnet pracowniczy

75 zł

170

12 miesięcy

Karnet uczniowski
(ZS Miętne)

60 zł

100

12 miesięcy

**Karnetu nie łączy się z innymi promocjami, nie dotyczy uczęszczających na naukę pływania oraz grup zorganizowanych.

 

Rodzaj usług

Cena za 1 godzinę

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

Bilet wakacyjny***

(dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 6-25 lat)

7zł

0,10 zł

Rezerwacja toru pływackiego

80 zł

 

Rezerwacja całego basenu

400 zł

 

Za zgubienie lub zniszczenie
transpondera

20 zł

-

***Ulga wakacyjna nie dotyczy dzieci uczęszczających na naukę pływania.

 

   

Wynajem sal, obiektów, basenu

Kierownik Gospodarczy

Tel: 25 682 30 81 wew. 265, 217;     kom: 604 599 614

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tel: 25 682 30 81 wew. 205;

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 covid free 33c3e

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE BASENOWEJ

 1. Koniecznie zdezynfekuj ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.
 2. Noś osłonę ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłonę ust i nosa zdejmij i pozostaw wraz z ubraniem w przebieralni, następnie udaj się bezpośrednio pod natrysk i poprzez brodzik przejdź do basenu. Po kąpieli ponownie załóż osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 3. Zachowaj niezbędny dystans 2 metrów od kasy oraz pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet,
  1. pamiętaj, że bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko 1 osoba,
  2. nie korzystaj z pływalni, jeśli masz objawy jakiejkolwiek ostrej infekcji,
  3. przede wszystkim dróg oddechowych,
  4. ogranicz do minimum czas przebywania w holu obiektu przed i po korzystaniu z basenu,
  5. wybierz płatność bezgotówkową.
 4. w strefie przebieralni i w strefie z prysznicami:
  1. zachowaj dystans 2 metrów od osób przebywających w szatni - ograniczyliśmy liczbę szafek, aby ci to umożliwić,
  2. korzystaj tylko i wyłącznie z wydzielonych pryszniców i kabin zachowując dystans 2 metrów pomiędzy osobami,
  3. koniecznie przestrzegaj zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowo umyj całe ciało pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
 5. W strefie basenu:
  1. zwracaj uwagę, aby rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających
  2. w niecce basenowej było równomierne,
  3. na terenie obiektu może jednocześnie przebywać nie więcej niż 26 osób.
 6. Ograniczenie działalności sauny:
  1. z sauny może korzystać w jednym czasie max. 4 osoby.
 7. Ograniczenie działalności jaccuzi:
  1. z wanny jaccuzi może korzystać w jednym czasie max. 2 osoby zaleca się korzystanie pojedynczo lub jedynie w towarzystwie osób, z którymi się mieszka.

Regulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

 • l
 1. Regulamin określa zasady wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Administratorem pomieszczeń i obiektów jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 3. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o:

- ,,pomieszczeniach" rozumie się przez to sale dydaktyczne, specjalistyczne, wielofunkcyjne, siłownię, salę fitness, salę z matami, basen i pomieszczenia przyległe, halę sportową oraz pokoje w internacie;

- ,,obiektach" rozumie się przez to boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej.

 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe służą do przeprowadzania zajęć, rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych.
 • 2
 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym.
 2. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wstęp do pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych możliwy jest po uiszczeniu opłaty (paragon fiskalny) lub na podstawie umowy najmu.
 3. Za przygotowanie umowy najmu oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy lub kierownik internatu.
 4. Umowę najmu podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Zawarcie ww. umowy wymaga kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby zastępującej.
 5. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zapoznanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 • 3
 1. Za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych pobierane są opłaty według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu
  i korzystania z pomieszczeń i obiektów oraz cennika za wynajem pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych w zależności od rodzaju i czasu zajęć.
 3. Ustalona opłata powinna zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy podany w umowie w terminie zgodnym z umową najmu. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluje zawarta umowa najmu.
 • 4
 1. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego (podręczny sprzęt sportowy tj. piłki, maty itp.), strojów sportowych oraz obuwia sportowego o odpowiedniej podeszwie.
 2. Osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych zobowiązuje się do:
  punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, utrzymania czystości w obiekcie, zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie, niezwłocznego poinformowania dyżurującemu pracownikowi szkoły o każdym uszkodzeniu mienia szkoły, do przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych, do podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracowników szkoły.
 3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są podpisujący umowę, prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, zajęć rekreacyjno - sportowych i innych.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz napojów alkoholowych.
 5. Na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem obowiązuje zakaz: spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających, wprowadzania zwierząt, używania wulgaryzmów. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z pomieszczeń lub obiektów sportowych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania administracyjnego. Za zniszczenia, uszkodzenia wynikłe podczas korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 • 5

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.

 • 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20230228085126.pdf)Wyniki badań wody  255 kB2023-02-28 07:49
Pobierz plik (Zarządzenie 1.pdf)Zarządzenie z dnia 2 lutego 2022 roku 330 kB2023-02-27 21:17
Pobierz plik (Zarzadzenie, nowy cennik.07.2021.docx)Zarządzenie Dyrektora ZS w Miętnem 13.07.2021r. 11 kB2023-02-27 21:16
Pobierz plik (REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH.ostateczny.docx)Regulamin obiektów sportowych 18 kB2023-02-27 21:14
Pobierz plik (regulamin wynajmu.docx)Regulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektówRegulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem170 kB2023-02-27 21:14

Basen i obiekty sportowe

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.