Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Regulamin pracowni

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Regulamin pracowni multimedialnej

Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier czy zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do  Zeszytu korzystających z komputera.
  Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych. 
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 10. Nie wolno wykonywać żadnych czynności na sprzęcie bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 11. Korzystający z komputera  ma obowiązek szanowania udostępnianego mu sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe
  z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice.
 12. Zabrania się wkładania własnych CD do stacji dysków oraz podłączania do komputera pamięci przenośnych bez zgody bibliotekarza.
 13. Wyszukane informacje mogą być zapisane na nośniku pamięci lub wydrukowane.
  W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku. Drukowanie odbywa się
  za pośrednictwem i pod nadzorem bibliotekarza.
 14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 15. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 16. Należy uporządkować stanowisko komputerowe przed jego opuszczeniem.
 17. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 18. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.