Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Wynajem sal - cennik

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Wynajem sal - cennik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2022 z dnia 28.10.2022r.

Cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Obowiązuje od 28.10.2022r.

Szkoła

Aula ze sceną (400 osób)

Wynajem do 4 godzin

350 zł

Wynajem do 8 godzin

650 zł

Wynajem powyżej 8 godz.

50 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Aula ze sceną

(koncerty, kabarety, spektakle)

3 000 zł

Sala z lustrami i poręczami

Sala wielofunkcyjna (taniec, joga, tenis stołowy, aerobik)

Wynajem do 4 godzin

350 zł

Wynajem do 8 godzin

650 zł

Wynajem powyżej 8 godz.

50 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Sala konferencyjna (75 osób)

Wynajem do 4 godzin

350 zł

Wynajem do 8 godzin

450 zł

Wynajem powyżej 8 godz.

50 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Sala dydaktyczna, specjalistyczna

Sala dydaktyczna wynajem

1 godzina, w zależności od wymagań

40 – 60 zł

Sala specjalistyczna wynajem

1 godzina, w zależności od wymagań

80 – 120 zł

 

Internat

Pokój 3 osobowy

30 zł/ doba/ za 1 osobę

Pokój 2 osobowy
z prysznicem

40 zł/ doba/ za 1 osobę

Pokój 2 osobowy
z pełnym węzłem sanitarnym

50 zł/ doba/ za 1 osobę

 

Kontakt

Wynajem pokoi w internacie

Kierownik Internatu

Tel: 25 682 30 81 wew. 313, 200;     kom: 884 955 052

Email:

Wynajem sal, obiektów, basenu

Kierownik Gospodarczy

Tel: 25 682 30 81 wew. 265, 217;     kom: 604 599 614

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tel: 25 682 30 81 wew. 205;

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

 • l
 1. Regulamin określa zasady wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Administratorem pomieszczeń i obiektów jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 3. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o:

- ,,pomieszczeniach" rozumie się przez to sale dydaktyczne, specjalistyczne, wielofunkcyjne, siłownię, salę fitness, salę z matami, basen i pomieszczenia przyległe, halę sportową oraz pokoje w internacie;

- ,,obiektach" rozumie się przez to boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej.

 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe służą do przeprowadzania zajęć, rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych.
 • 2
 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym.
 2. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wstęp do pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych możliwy jest po uiszczeniu opłaty (paragon fiskalny) lub na podstawie umowy najmu.
 3. Za przygotowanie umowy najmu oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy lub kierownik internatu.
 4. Umowę najmu podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Zawarcie ww. umowy wymaga kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby zastępującej.
 5. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zapoznanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 • 3
 1. Za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych pobierane są opłaty według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu
  i korzystania z pomieszczeń i obiektów oraz cennika za wynajem pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych w zależności od rodzaju i czasu zajęć.
 3. Ustalona opłata powinna zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy podany w umowie w terminie zgodnym z umową najmu. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluje zawarta umowa najmu.
 • 4
 1. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego (podręczny sprzęt sportowy tj. piłki, maty itp.), strojów sportowych oraz obuwia sportowego o odpowiedniej podeszwie.
 2. Osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych zobowiązuje się do:
  punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, utrzymania czystości w obiekcie, zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie, niezwłocznego poinformowania dyżurującemu pracownikowi szkoły o każdym uszkodzeniu mienia szkoły, do przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych, do podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracowników szkoły.
 3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są podpisujący umowę, prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, zajęć rekreacyjno - sportowych i innych.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz napojów alkoholowych.
 5. Na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem obowiązuje zakaz: spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających, wprowadzania zwierząt, używania wulgaryzmów. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z pomieszczeń lub obiektów sportowych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania administracyjnego. Za zniszczenia, uszkodzenia wynikłe podczas korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 • 5

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.

 • 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.