Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Obiekty sportowe

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Obiekty sportowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2022 z dnia 28.10.2022r.

Cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Obowiązuje od 28.10.2022r.

 

Sala fitness / Siłownia

Normalny

Fitness

Siłownia

9zł/ 1 godz.

Sauna dla fitness/ Siłownia

pn. – ndz. 16.00 – 20.00

14 zł

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

0,20 zł

 

Karnet abonamentowy na siłownię lub salę fitness

(bezzwrotna, jednorazowa opłata za karnet – 10 zł)

Cena karnetu

54 zł

81 zł

126 zł

Kwota do wykorzystania

81 zł

9 wejść po 1 godz.

135 zł

15 wejść po 1 godz.

171 zł

19 wejść po 1 godz.

Karnet ważny

30 dni

30 dni

60 dni

 

UWAGA !

 1. Karnety ważne są 30, 60 i 90 dni. Po ustaniu terminu ważności karnetu niewykorzystane
  środki finansowe pozostałe na karnetach zostaną utracone.
 2. W przypadku doładowania karnetu bez przerwy w dniach, niewykorzystane środki przechodzą na następny okres ważności.
 3. W przypadku zagubienia nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Hala sportowa

Wynajem hali sportowej – 1 godzina

Wynajem ½ hali sportowej – 1 godzina

75 zł

40 zł

Sauna dla Hali sportowej

14 zł od osoby/ 1 godz.

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

0,20 zł

 

Sala z matami (Judo)

Wynajem – 1 godzina

60 zł

Sauna dla Sali z matami

14 zł od osoby/ 1 godz.

Dopłata po przekroczeniu limitu czasu za 1 minutę

0,20 zł

 

Boisko sportowe trawiaste

Trening piłki nożnej
bez natrysku i szatni (90 minut)

115 zł

Trening piłki nożnej
z natryskiem i szatnią (90 minut)

160 zł

Mecz piłki nożnej
bez natrysku i szatni

200 zł

Mecz piłki nożnej
z natryskiem i szatnią

250 zł

Trening piłki nożnej ½ boiska
bez natrysku i szatni

60 zł

Trening piłki nożnej ½ boiska
z natryskiem i szatnią

80 zł

 

Boisko wielofunkcyjne

Wynajem za 1 godzinę

15 zł

Wynajem z natryskiem i szatnią / 1 godzina

50 zł

 

Boisko do piłki plażowej

Wynajem za 1 godzinę

15 zł

Wynajem z natryskiem i szatnią / 1 godzina

50 zł

 

Kontakt

   

Wynajem sal, obiektów, basenu

Kierownik Gospodarczy

Tel: 25 682 30 81 wew. 265, 217;     kom: 604 599 614

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tel: 25 682 30 81 wew. 205;

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów
w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

 • l
 1. Regulamin określa zasady wynajmu i korzystania z pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Administratorem pomieszczeń i obiektów jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 3. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o:

- ,,pomieszczeniach" rozumie się przez to sale dydaktyczne, specjalistyczne, wielofunkcyjne, siłownię, salę fitness, salę z matami, basen i pomieszczenia przyległe, halę sportową oraz pokoje w internacie;

- ,,obiektach" rozumie się przez to boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej.

 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe służą do przeprowadzania zajęć, rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych.
 • 2
 1. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym.
 2. Pomieszczenia szkolne i obiekty sportowe mogą być wynajmowane przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wstęp do pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych możliwy jest po uiszczeniu opłaty (paragon fiskalny) lub na podstawie umowy najmu.
 3. Za przygotowanie umowy najmu oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest kierownik gospodarczy lub kierownik internatu.
 4. Umowę najmu podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem. Zawarcie ww. umowy wymaga kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby zastępującej.
 5. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zapoznanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 • 3
 1. Za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych pobierane są opłaty według załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu
  i korzystania z pomieszczeń i obiektów oraz cennika za wynajem pomieszczeń i obiektów w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.
 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych w zależności od rodzaju i czasu zajęć.
 3. Ustalona opłata powinna zostać wpłacona przelewem na rachunek bankowy podany w umowie w terminie zgodnym z umową najmu. Sprawy rozliczeń finansowych, kar i odszkodowań reguluje zawarta umowa najmu.
 • 4
 1. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu sportowego (podręczny sprzęt sportowy tj. piłki, maty itp.), strojów sportowych oraz obuwia sportowego o odpowiedniej podeszwie.
 2. Osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych zobowiązuje się do:
  punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, utrzymania czystości w obiekcie, zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie, niezwłocznego poinformowania dyżurującemu pracownikowi szkoły o każdym uszkodzeniu mienia szkoły, do przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych, do podporządkowania się poleceniom dyrektora szkoły lub pracowników szkoły.
 3. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są podpisujący umowę, prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, zajęć rekreacyjno - sportowych i innych.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz napojów alkoholowych.
 5. Na terenie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem obowiązuje zakaz: spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających, wprowadzania zwierząt, używania wulgaryzmów. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z pomieszczeń lub obiektów sportowych niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postepowania administracyjnego. Za zniszczenia, uszkodzenia wynikłe podczas korzystania z pomieszczeń i obiektów sportowych odpowiedzialność ponosi Wynajmujący. Osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
 • 5

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem.

 • 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.

Basen i obiekty sportowe

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.